Προσοχή στο χώρο της δεξίωσης

wedding_reception_by_kairo16 Έχει παρατηρηθεί αρκετές φορές το ακόλουθο γεγονός:

Ενώ οι νεόνυμφοι έχουν επιλέξει ένα συγκεκριμένο χώρο ενός κτήματος ή μιας αίθουσας για τη δεξίωση του γάμου τους στο τέλος
βρίσκονται με μεγάλη τους έκπληξη στη διπλανή αίθουσα ή σε ένα άλλο κοντινό χώρο της ίδιας βέβαια επιχείρησης.

Πρέπει λοιπόν να δίνεται μεγάλη προσοχή κατά την υπογραφή του συμβολαίου (αν υπάρχει) ή τη λεκτική συμφωνία για την παροχή/ενοικίαση του χώρου δεξίωσης της επιλογής του ζευγαριού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *